HEADER SITE

Projecten

ANBI Status


De Joannes Bosco Stichting beschikt als goede-doelenstichting over een ANBI status. Het resultaat van de stichting wordt aangewend voor instandhouding van het erfgoed, ondersteuning van ideële doelen en de aflossing van langlopende financiële verplichtingen.

Jaarrekening 2022  Activiteitenverslag 2022