donatie aanvragen (2).png
 — 

RICHTLIJNEN

De Joannes Bosco Stichting geeft steun aan jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het ondersteunen van kwetsbare jongeren tot 25 jaar met een slechte (start) positie. In het bijzonder het versterken van de eigen kracht / zelfredzaamheid.

De Joannes Bosco Stichting richt zich op rechtspersonen (stichtingen/verenigingen) die statutair gevestigd zijn in Noord-Brabant.

Indien u al eerder een aanvraag bij ons heeft gedaan en deze is door ons gehonoreerd dan moet er minimaal 1 jaar tussen, (bij een lange termijn doel is dit 3 jaar) zitten voordat u opnieuw een aanvraag doet.

De stichting steunt jaarlijks goede doelen, welke we kunnen onderscheiden in de volgende categorieën en de daarbij behorende bedragen:

 

  1. Medewerkers aanvragen: in principe wordt elk jaar een aanvraag van een medewerker van Landgoed Huize Bergen en een van EIGENTIJDSERF toegekend. De medewerkers dienen zelf bij deze doelen betrokken te zijn. max € 1000,- per aanvraag per jaar.
  2. Lange termijn doelen: Een lange termijn doel heeft in principe een looptijd van 3 jaar. Maximaal 3 lange termijn doelen worden gelijktijdig ondersteund. Na afloop van 3 jaar wordt het lange termijn doel ten minste 3 jaar niet meer ondersteund. max € 5000,- per aanvraag per jaar.
  3. Bijzondere donaties: gerelateerd aan de historische rol van Landgoed Huize Bergen kan er voor speciale gelegenheden of organisaties een bedrag beschikbaar gemaakt worden zoals  Nationaal Kamp Vught. max € 1000,- per aanvraag per jaar.
  4. Ad hoc aanvragen: Indien na 1 en 2 en 3 budget over is, kunnen eenmalige adhoc aanvragen worden toegekend. max € 1000,- per aanvraag per jaar.

 

VOLDOET U AAN DE GESTELDE VOORWAARDEN? DAN NODIGEN WIJ U UIT OM EEN AANVRAAG TE DOEN.

 

Donatie aanvragen

 

buttons-website-JBS-3

buttons-website-JBS-6

buttons-website-JBS-5