HEADER SITE

Richtlijnen

De Joannes Bosco Stichting staat klaar om uw project te ondersteunen en een positieve impact te creëren in de levens van jongeren die wat extra steun kunnen gebruiken.

Onze focus ligt op het versterken van kwetsbare jongeren tot 25 jaar, die zich bevinden in een minder bevoorrechte positie.

 

Wie kunnen aanvragen indienen?

Wij richten ons op rechtspersonen (stichtingen/verenigingen) die statutair gevestigd zijn in Noord-Brabant. Als uw organisatie een verschil wil maken voor jongeren, nodigen we u uit om een aanvraag in te dienen.

 

Voorwaarden voor herhaalde aanvragen

Indien u eerder met succes een aanvraag heeft ingediend en deze is gehonoreerd, houd er dan rekening mee dat er minimaal 1 jaar tussen nieuwe aanvragen moet zitten. Voor lange termijn doelen is dit zelfs 3 jaar.

 

Categorieën en bijbehorende bedragen

Onze stichting ondersteunt jaarlijks verschillende goede doelen, initiatieven en projecten, verdeeld over diverse categorieën. Het is belangrijk om te bepalen in welke categorie u een donatie indient.

 

Medewerkersaanvragen
Elk jaar wordt een aanvraag van een medewerker van Joannes Hospitality, Landgoed Huize Bergen en een van EIGENTIJDSERF toegekend, waarbij de medewerkers zelf bij deze doelen betrokken moeten zijn. Maximaal € 1000,- per aanvraag per jaar.

Lange termijn doelen
Een lange termijn doel heeft een looptijd van 3 jaar. We ondersteunen maximaal 3 lange termijn doelen gelijktijdig. Na afloop van 3 jaar wordt het doel ten minste 1 jaar niet meer ondersteund. Maximaal € 5000,- per aanvraag per jaar.

Bijzondere donaties
Voor speciale gelegenheden of organisaties met historische relevantie, zoals Nationaal Kamp Vught, kan een bedrag beschikbaar worden gesteld. Maximaal € 1000,- per aanvraag per jaar.

Ad hoc aanvragen
Indien er budget beschikbaar is na toekenning aan de bovenstaande categorieën, kunnen eenmalige ad hoc aanvragen worden overwogen. Maximaal € 1000,- per aanvraag per jaar.

 

Hoe een aanvraag indienen?

Als uw project voldoet aan bovenstaande voorwaarden, nodigen we u van harte uit om een aanvraag in te dienen. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen voor de jongeren in onze gemeenschap.

Heeft u onze richtlijnen gelezen en voldoet u hieraan, vul dan het aanvraagformulier in. Donatieaanvragen voor beoordeeld tijdens de bestuursvergadering.