— 

"Als penningmeester heb ik regelmatig overleg met de controller over de dagelijkse gang van zaken"

 

 

Mijn naam is Nadja van der Schoot, woonachtig in Eindhoven en vanaf augustus 2018 betrokken bij de Joannes Bosco Stichting in de functie van penningmeester.

Mijn ervaringen uit de accountancybranche komen goed van pas, maar “never a dull moment”: er komen steeds nieuwe uitdagingen op ons af!

Als penningmeester heb ik regelmatig overleg met de controller over de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is er jaarlijks de begrotingscyclus, de jaarrekening en zijn er contacten met externe partijen. Ik kan mij heel goed vinden in de jongerenprojecten in de regio die de Stichting steunt. Het doet me een genoegen dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen aan de Stichting en indirect aan de bedrijfsvoering bij Landgoed Huize Bergen en EIGENTIJDSERF