Weekendschool2.jpg

Goede doelen

Samenwerking Stichting Join Us

De Joannes Bosco Stichting en Stichting Join Us hebben samen één doel, namelijk (eenzame) jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken verder helpen.

 Lees meer

De samenwerking met Kamp Vught is de enige samenweking die niet direct betrekking heeft tot  jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze samenwerking is ontstaan door de maatschappelijke betrokkenheid van mevrouw van Beuningen tijdens de WOII. Lees meer hierover via 

Ons verhaal

De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs

De Rijzert begeleidt leerlingen op hun eigen weg naar zelfstandigheid, werk / een vervolgopleiding op het MBO.

 

Lees meer

Stichting Move Tilburg

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Lees meer

Klassiek Raakt! Klassiek concerten voor jongeren met een verstandelijke beperking

Omdat klassiek raakt, hebben wij al 3x eerder (in 2017, 2018 en 2020) een klassiek concert mogen geven voor jongeren met een verstandelijke beperking in de Pauwzaal van Landgoed Huizen Bergen. Dit is tweemaal een Cello concert geweest en de laatste keer een Harp concert. Hierbij voegen de spelers van De Lachende Zon een zintuigelijke spelervaring toe die de sfeer van het concert versterkt. 

Om deze bijzondere doelgroep en hun begeleiders en familie een bijzonder uitje te kunnen bieden, wordt het gage van de spelers en de musici betaald uit een gift van Vrienden van Cello. Ook voor het komende concert dat wij graag willen plannen heeft Vrienden van Cello toegezegd dit te willen ondersteunen. 

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van Cello en Landgoed Huize Bergen

IMC Weekendschool

 

Wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, haalt het meeste uit zijn leven. Daarom laat Stichting IMC Weekendschool nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. We richten onze lessen zo in, dat er prikkelende, magische momenten ontstaan. Dat worden ervaringen die bijblijven en de horizon verbreden. We stimuleren het lef van onze leerlingen en bieden hen een ijzersterk netwerk. Zo geven we hun de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn.

Stichting IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-gericht onderwijs voor jongeren vanaf  tien jaar, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. We zijn actief op 63 locaties door het land, via de programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni.

 

Lees meer

Stichting Leergeld

 

Lees meer

Playing for Success

Playing for Success Eindhoven is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot.

Het gaat om kinderen die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij:

  • het vergroten van het zelfvertrouwen
  • de (leer)motivatie
  • de samenwerking met andere kinderen
  • positiever over zichzelf mogen zijn


Samen met de kinderen werkt Playing for Success Eindhoven aan bovenstaande doelen en streven wij na dat kinderen het optimale rendement op school behalen.

Lees meer

ANBI Status


De Joannes Bosco Stichting beschikt als goede-doelenstichting over een ANBI status. Het resultaat van de stichting wordt aangewend voor instandhouding van het erfgoed, ondersteuning van ideële doelen en de aflossing van langlopende financiële verplichtingen.

Jaarrekening 2022  Activiteitenverslag 2022